ขอเรียนเชิญ นักกายภาพบำบัด ผู้ช่วยเหลืองานกายภาพบำบัด เข้าร่วมโครงการความรู้เบื้องต้นสำหรับผู้ช่วยเหลืองานกายภาพบำบัด รุ่นที่ 9 

หมวดหมู่ข่าว: บริการวิชาการเก็บค่าลงทะเบียน


รีบสมัครก่อนเต็ม   เปิดรับสมัครถึงวันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2566 นี้เท่านั้นนะคะ


เปิดรับสมัคร ONLINE และ ONSITE 
ขอเรียนเชิญ นักกายภาพบำบัด ผู้ช่วยเหลืองานกายภาพบำบัด เข้าร่วมโครงการความรู้เบื้องต้นสำหรับผู้ช่วยเหลืองานกายภาพบำบัด รุ่นที่ 9 
ภาคทฤษฎีและฝึกปฏิบัติ


วันที่อบรม
ONLINE วันที่ 7 – 8 ธันวาคม 2566 (4,000 บาท) ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting
ONSITE  วันที่ 14 -15 ธันวาคม 2566   (4,499 บาท)
ONLINE + ONSITE วันที่ 7 – 8 และ วันที่ 14 -15 ธันวาคม 2566 (8,000 บาท)  

 
ณ อาคารปรีคลินิก (M3)  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย


อัตราค่าลงทะเบียน
ONLINE วันที่ 7 – 8 ธันวาคม 2566 : 4,000 บาท/ท่าน (รับจำนวน 40 ท่าน) 
สมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ ลิงก์นี้เลยค่ะ  https://bit.ly/3OdeIDp
ตรวจสอบรายชื่อการสมัคร   https://bit.ly/42QIq5C
ดาวน์โหลดเอกสาร หนังสือเชิญ กำหนดการ  https://bit.ly/3Bo7kh9


ONSITE วันที่ 14 – 15 ธันวาคม 2566 : 4,499 บาท/ท่าน (รับจำนวน 10 ท่าน) 
สมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ ลิงก์นี้เลยค่ะ  https://bit.ly/46m0h6s
ตรวจสอบรายชื่อการสมัคร   https://bit.ly/3RXUNdw
ดาวน์โหลดเอกสาร หนังสือเชิญ กำหนดการ  https://bit.ly/3Bo7kh9


ONLINE + ONSITE วันที่ 7 – 8 และ วันที่ 14 -15 ธันวาคม 2566 : 8,000 บาท/ท่าน (รับจำนวน 60 ท่าน) 
สมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ ลิงก์นี้เลยค่ะ  https://bit.ly/3W2Y2Aw
ตรวจสอบรายชื่อการสมัคร   https://bit.ly/3nYRaYj
ดาวน์โหลดเอกสาร หนังสือเชิญ กำหนดการ  https://bit.ly/3Bo7kh9


เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2566


ช่องทางการชำระเงิน 
ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (ศูนย์บริการวิชาการ) 
ธนาคารกรุงเทพ สาขา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 672-0-11827-9


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
โทร. 0 5391 7897 ต่อ 8033-4 
Line OA : @CASMFU

  • 348 ครั้ง