รับสมัครนักศึกษาทุนการศึกษา “กองทุนการศึกษา เอ็กซอนโมบิล สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี” ประจำปีการศึกษา 2566 ภายในวันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2566

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

       ตามที่ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และบริษัท  เอ็กซอนโมบิล จำกัด มีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษา กองทุนการศึกษา เอ็กซอนโมบิล สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี ประจำปีการศึกษา 2566 ให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ทุนละ 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารแนบ นั้น

        โดยนักศึกษาที่สนใจ สามารถส่งใบสมัครขอรับทุนการศึกษาได้ที่ ฝ่ายสวัสดิการนักศึกษา ส่วนพัฒนานักศึกษา อาคารกิจกรรมนักศึกษาและศูนย์อาหาร (D1) ชั้น 1 ห้อง 113 ภายในวันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2566 ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวโสจิลักษณ์ ญานะประเสริฐ ไชยเบ้า เจ้าหน้าที่บริหาร ส่วนพัฒนานักศึกษา โทรศัพท์ 0-5391-6186

.

ดูเอกสาร คุณสมับติ และรายละเอียดได้ที่นี่ คลิก รับสมัครทุนการศึกษา กองทุนการศึกษา เอ็กซอนโมบิลฯ ประจำปีการศึกษา 2566 - Google Drive

.

  • 869 ครั้ง
  • #ส่วนพัฒนานักศึกษา