มฟล. ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2566 ณ วัดเชตุพน (สันโค้งน้อย) จ.เชียงราย

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญ "พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2566" ในโอกาสที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ  พระราชทานผ้าพระกฐินให้มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เชิญไปทอดถวายยังที่ชุมนุมสงฆ์ ณ วัดเชตุพน (สันโค้งน้อย) ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ในวันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.30 น. 

 ผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญสามารถบริจาคเพื่อนำปัจจัยไปทำนุบำรุงวัดเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนา ได้ตามช่องทาง ดังนี้

  1. บริจาคเป็นเงินสด ณ ส่วนสารบรรณ อำนวยการและนิติการ สำนักงานอธิการบดี (AD1) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
  2. เช็คสั่งจ่ายในนาม “มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (กฐินมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง)”
  3. โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกรุงเทพ จำกัด สาขามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง บัญชีสะสมทรัพย์ ชื่อบัญชี “มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (กฐินมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง)” เลขที่บัญชี 672-011-9194

สำหรับช่องทางข้อที่ 2-3 ผู้บริจาคสามารถส่งเช็คและเอกสารการโอนเงิน พร้อมด้วยชื่อ-ที่อยู่ที่ต้องการให้ มฟล. ออกใบเสร็จรับเงินได้ที่

ส่วนสารบรรณ อำนวยการและนิติการ  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
333 หมู่ 1 ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย
จังหวัดเชียงราย 57100

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0-5391-6035

  • 1281 ครั้ง