ประกาศผลการพิจารณาทุนการศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2561 (ครั้งที่1)

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวทุนการศึกษา

     ตามที่คณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้ดำเนินการรับสมัครนักศึกษาที่ประสงค์ขอรับทุนการศึกษาฯ ประจำปีการศึกษา 2561 (ครั้งที่1) บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาคัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเรียบร้อยแล้ว ดังรายชื่อตามประกาศฯ ที่แนบมาพร้อมนี้ ทั้งนี้ นักศึกษาที่มีรายชื่อตามประกาศให้รายงานตัวเพื่อรับทุนการศึกษา ในวันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม 2561 เวลา 17.00 น. ณ อาคารกิจกรรมนักศึกษาและศูนย์อาหาร (D1) ชั้น 3 ห้อง 301

     สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายทุนการศึกษา โทรศัพท์ 053-916186 / 053-916387

  • เอกสารดาวน์โหลด
    • ประกาศผลการพิจารณา
    • ข้อปฏิบัตินักศึกษาทุน

 |   |  4135 ครั้ง