มฟล.จัดโครงการพัฒนาห้องสมุดให้กับเรือนจำกลาง จ.เชียงราย

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

                 

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดโครงการมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงกับการพัฒนาห้องสมุดชุมชนในเขตจังหวัดเชียงราย ณ ห้องสมุดพร้อมปัญญา เรือนจำกลางจังหวัดเชียงราย โดยมีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอ่านให้แก่ผู้ต้องขังในเรือนจำ ซึ่งเป็นโครงการระยะยาวและมีการติดตามผลอย่างใกล้ชิด

คุณดาวนภา สุยะนนท์ รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์บรรสารและสื่อการศึกษา กล่าวว่า โครงการดังกล่าวเริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม 2559 โดยเข้าไปช่วยจัดระบบหนังสือ ให้คำแนะนำน้องๆ ผู้ดูแลห้องสมุดของแต่ละแดนให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถให้บริการห้องสมุดอย่างถูกต้อง และได้มอบหนังสือและสื่อการศึกษา จำนวน 265 รายการและชั้นหนังสือจำนวน 15 ชั้น จากนั้นในเดือนสิงหาคม 2559 ได้มอบหนังสือ 328 เล่ม  และวารสารวารสาร/นิตยสาร 480 เล่ม  และครั้งล่าสุดคือครั้งที่ 3 วันที่ 4 เมษายน 2561 ได้เข้าติดตามผลการดำเนินโครงการฯ และมอบหนังสือ/วารสารอีกกว่า 300 เล่ม

“จากการพูดคุยกับเจ้าหน้าที่และน้องๆ ผู้ดูแลห้องสมุด   แต่ละแดน ทำให้ทราบว่าต้องการหนังสือด้านการให้กำลังใจ การพัฒนาตนเอง เชิงจิตวิทยา และนวนิยาย นอกจากนี้วารสาร นิตยสารบันเทิงที่เกี่ยวกับอาชีพ การท่องเที่ยว กีฬา และสุขภาพ ก็ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก และต้องการรับบริจาคเพิ่มซึ่งทางศูนย์บรรสารฯ จะดำเนินการประชาสัมพันธ์เพื่อขอรับบริจาคต่อไป นอกจากนี้ท่านที่มีความประสงค์จะบริจาคหนังสือสามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โทร.0-5391-6311” คุณดาวนภากล่าวปิดท้าย

| ผู้เขียนข่าว Pornpisud Rusuporn | อ่านข่าวทั้งหมด 1783 ครั้ง
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา