ร่างประกาศซื้อ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องอ่านปฏิกิริยาบนไมโครเพลท แบบมัลติฟังก์ชั่น ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย จำนวน ๓ ชุด โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หมวดหมู่ข่าว: ประกวดราคา
  • 327 ครั้ง