ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้ารับสัมภาษณ์ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงประจำปีการศึกษา 2561 (ครั้งที่ 1) รอบส่วนกลาง

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวทุนการศึกษา

ตามที่ได้มีการรับสมัครนักศึกษาที่ประสงค์ขอรับทุนการศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2561 (ครั้งที่1) และ คณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาประจำสำนักวิชาได้พิจารณาคัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในรอบสำนักวิชาเรียบร้อยแล้ว นั้น บัดนี้จึงขอประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้ารับสัมภาษณ์ทุนการศึกษา รอบส่วนกลาง โดยนักศึกษาที่มีรายชื่อตามประกาศต้องเข้ารับการสัมภาษณ์จากคณะอนุกรรมการฯในวันพฤหัสบดี ที่ 26 เมษายน 2561 ดังนี้

  1. รายงานตัวเพื่อรับคิวสัมภาษณ์ เวลา 15.30 น. ณ อาคาร D 1 ชั้น 1 ห้อง 113
  2. เข้ารับการสัมภาษณ์ เวลา 17.00 น. ณ อาคาร D 1 ชั้น 3 ห้อง 301

หมายเหตุ:

  • แต่งกายชุดนักศึกษาและ ตรงต่อต่อเวลา
  • นักศึกษาที่ไม่เข้ารับสัมภาษณ์ตามวันเวลาดังกล่าว ถือว่าไม่ประสงค์ขอรับทุนการศึกษาฯ ปีการศึกษา 2561 (ครั้งที่1)
  • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ฝ่ายทุนการศึกษา อาคาร D 1 ห้อง 113 โทรศัทพ์ 053-916186

รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้ารับสัมภาษณ์ทุนการศึกษา รอบส่วนกลาง

 |   |  2888 ครั้ง