ขอเชิญนักกายภาพบำบัด เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ กายภาพบำบัดในภาวะเต้านมคัดตึงและท่อน้ำนมอุดตัน

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

#กายภาพบำบัดในภาวะเต้านมคัดตึงและท่อน้ำนมอุดตัน
เปิดรับสมัคร  ONSITE EVENT  

ภาคทฤษฎีและฝึกปฏิบัติจริงกับคุณแม่หลังคลอด
Topic
- Anatomy and pathology of engorgement and blocked milk ducts 
- Milk clearing and Breast pump, prevent sore nipples for breastfeeding Positioning and handling baby 
- Physical therapy management in engorgement and blocked milk ducts (manual therapy)
- Case Study and Practice


อบรมเชิงปฏิบัติการวันที่ 26 - 27 กรกฎาคม 2566

ณ อาคารปรีคลินิก (M3) ชั้น 3 ห้อง 321 ห้องปฏิบัติการกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย


อัตราค่าลงทะเบียน
- Early bird: 11,000 บาท/ท่าน (วันนี้ ถึง 30 เมษายน 2566) 
- ค่าลงทะเบียนปกติ: 12,500 บาท/ท่าน (ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2566 เป็นต้นไป) 
- ค่าลงทะเบียนสำหรับศิษย์เก่า และ CI มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 9,200 บาท/ท่าน


สมัครออนไลน์ได้ที่   https://bit.ly/3ez7MRM


ตรวจสอบรายชื่อการสมัคร   https://bit.ly/3VxPAZj


ดาวน์โหลดเอกสาร หนังสือเชิญ กำหนดการ   https://bit.ly/3DJzkOg


เปิดรับสมัคร วันนี้ - 1 กรกฎาคม 2566


ช่องทางการชำระเงิน  
ชื่อบัญชี  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (ศูนย์บริการวิชาการ) 
               ธนาคารกรุงเทพ สาขา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
               บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 672-0-11827-9


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
โทร. 0 5391 7897 ต่อ 8033-4 (ดารุนันท์)
Line ID : Academic.mfu

 

 

 

  • 581 ครั้ง