ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับสัมภาษณ์ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2561 (ครั้งที่ 1) รอบสำนักวิชา

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวทุนการศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับสัมภาษณ์ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2561 (ครั้งที่ 1) รอบสำนักวิชา

นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อ คลิก

นักศึกษาสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายทุนการศึกษา ส่วนพัฒนานักศึกษา อาคาร D1 ชั้น ห้อง 113
โทรศัพท์ 053-916186

 |   |  2264 ครั้ง