คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพรับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นประเภทบริหาร จากม.มหิดล

หมวดหมู่ข่าว: รางวัล/ผลงานเด่น

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.รัชนี สรรเสริญ คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่ได้รับรางวัล “ศิษย์เก่าดีเด่น บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2560 ประเภทบริหาร” โดยสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับรางวัลในวันเสาร์ ที่ 17 มีนาคม 2561 ณ ห้องกรุงธนบอลรูม ชั้น 3 โรงแรมรอยัลริ กรุงเทพมหานคร  ภายในงาน ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560

  • 3846 ครั้ง
  • #สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ