อธิการบดี มฟล. ลงนาม MOU หลักสูตรการแพทย์แผนจีนร่วมกับ Nanjing University of Chinese Medicine

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

เมื่อวันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2565 รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจกับมหาวิทยาลัย Nanjing University of Chinese Medicine สาธารณรัฐประชาชนจีน ในงาน Jiangsu Traditional Chinese Medicine International Exchange Conference ที่จัดขึ้น ณ มณฑลเจียงซู สาธารณรัฐประชาชนจีน โดย Foreign Affairs Office of Jiangsu Provincial People's Government และ Jiangsu Province Department of Health เพื่อประสานความร่วมมือในด้านการเรียนการสอน ด้านวิชาการ และด้านการวิจัยของหลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต โดยมีเป้าหมายร่วมกันเพื่อพัฒนาศาสตร์การแพทย์แผนจีนในประเทศไทยต่อไป ภายใต้การดำเนินของสำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 |   |  สำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ