การกู้ยืมกองทุนฯ กยศ. ปีการศึกษา 2561 สำหรับผู้กู้ยืมเงินเกินกว่าจำนวนปีที่กำหนดไว้ในหลักสูตร

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวทุนการศึกษา

ฝ่ายทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง  การกู้ยืมกองทุนฯ กยศ. ปีการศึกษา 2561 สำหรับผู้กู้ยืมเงินเกินกว่าจำนวนปีที่กำหนดไว้ในหลักสูตร นักศึกษาที่ประสงค์ขอรับทุนกู้ยืมฯ สามารถตรวจสอบคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ขอรับทุนการศึกษาได้จากลิงค์ด้านล่าง หากมีคุณสมบัติตามกำหนดให้จัดเตรียมแบบคำกู้ยืมพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา และนำส่งตามปฏิทินดำเนินงาน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายทุนการศึกษา 053-916381-2

Facebook : ฝ่ายทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ดาวน์โหลดเอกสาร

  1. กำหนดการ
  2. คุณสมบัติผู้กู้ยืม
  3. แบบคำขอกู้ยืมเงิน

 

 |   |  1854 ครั้ง