ห้องสมุด มฟล. จัดขนมไทย-น้ำสมุนไพร เพิ่มพลังนักศึกษาอ่านหนังสือสอบ

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

         ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา หรือ ห้องสมุด ร่วมกับ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ จัดกิจกรรม Special Night – Thai Desserts เมื่อค่ำวันอังคารที่ 6 มีนาคม 2561 ณ บริเวณ Happy Corner โดยให้บริการขนมหวานของไทย ไม่ว่าจะเป็นขนมหม้อแกง สังขยา และข้าวต้มมัด และน้ำสมุนไพร เพิ่มพลังให้นักศึกษาที่มาอ่านหนังสือที่ห้องสมุด ถือเป็นการให้กำลังใจในช่วงสอบกลางภาค ซึ่งทางห้องสมุดได้จัดของว่างและเครื่องดื่มให้นักศึกษาเช่นนี้ในช่วงสอบทุกครั้ง โดยครั้งนี้นอกจากจะขยายเวลาให้ใช้บริการถึงเที่ยงคืนแล้ว ยังจัดของว่างให้ทานฟรีในช่วงค่ำจนถึงวันศุกร์ ที่ 9 มีนาคมนี้

      สำหรับสูตรน้ำสมุนไพรนั้น สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้จัดทำน้ำสมุนไพร 2 สูตร ได้แก่

      1. สูตรน้ำเขียวศรีสุนทร ประกอบด้วย ใบเตยและน้ำดอกไม้เทศ เป็นสูตรที่ช่วยลดธาตุไฟในร่างกาย ด้วยในช่วงสอบนี้ นักศึกษาจะมีภาวะเครียด ในทางทฤษฎีทางแผนไทยนั้น เปรียบภาวะเครียดคือการที่ธาตุไฟนั้นกำเริบ การดื่มน้ำที่มีสมุนไพรกลุ่มยาเย็นก็จะช่วยดับธาตุไฟที่กำเริบนั้นได้

      2. สูตรน้ำแดงการะเกด สูตรนี้ประกอบด้วยสมุนไพรหลากหลายชนิด เช่น ฝาง เกสรบัวหลวง แฝกหอม ซึ่งเป็นสมุนไพรในกลุ่มที่ช่วยคลายความเครียด กระตุ้นสารสื่อประสาทที่ช่วยให้จิตใจสงบ ช่วยเสริมให้นักศึกษามีสมาธิในการจดจำทบทวนบทเรียนได้ดียิ่งขึ้น

 |   |  ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  |  1971 ครั้ง