ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติ 14th IEA-SEA meeting & ICPH 2022

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.)  ร่วมกับ International Epidemiological Association (IEA) และ World Health Organization Regional Office for Southeast Asia (WHO-SEA) กำหนดจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ “The 14th  SEA Regional Scientific Meeting of the International Epidemiological Association and International Conference on Public Health and Sustainable Development, 2022” ระหว่างวันที่ 23-25 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงแรมเฮอริเทจ เชียงราย โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสร้างเครือข่ายการทำงานของนักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ สาธารณสุขและนักระบาดวิทยา ซึ่งคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมการประชุมวิชาการประมาณ 400 คน จากประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก โดยเฉพาะจากประเทศสมาชิกองค์การอนามัยโลกภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จำนวน 11 ประเทศ

ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถส่งบทคัดย่อได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2565 รายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนได้ที่ sea-iea2022.mfu.ac.th

หมายเหตุ : ผู้เข้าร่วมประชุมมีสิทธิ์เบิกค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายในการเดินทางได้ตามระเบียบของกระทรวงการคลังและไม่ถือเป็นวันลา

 |   |  สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  |  530 ครั้ง