2 นักศึกษา มฟล. คว้ารางวัลเพาะกายหญิง จากการแข่งขัน Thailand Payap Classic Championships 2022

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น รางวัล/ผลการวิจัยเด่น

     ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา มฟล. ในสังกัด ชมรมเพาะกายมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สามารถคว้ารางวัลจากการแข่งขันเพาะกายและฟิตเนส Thailand Payap Classic Championships 2022 จัดโดย สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 11 – 12 มิถุนายน 2565 ณ ศูนย์การค้า เซ็นทรัล ลำปาง มีนักเพาะกายระดับทีมชาติและจากสังกัดต่าง ๆ จากทั่วประเทศเข้าร่วม

   ผลการแข่งขัน นักศึกษาจากชมรมเพาะกาย มฟล. ได้รับรางวัล 2 คน คือ

   1. Miss Yiji Choi (ต้นหอม) นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ คว้ารางวัล รองชนะอันดับที่4 รุ่นสปอร์ตโมเดลฟิสิคหญิง ความสูงไม่เกิน 160 เซนติเมตร

   2. นางสาวอารียา ยางงาม นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ สำนักวิชาจีนวิทยา รางวัลรองชนะเลิศอับดับที่ 4 รุ่นสปอร์ตโมเดลฟิสิคหญิง ความสูงไม่เกิน 164 เซนติเมตร

   โดยมี อาจารย์ ดร.วรเชษฐ์ จันติยะ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มฟล. เป็นที่ปรึกษาชมรม และได้รับการสนับสนุนจาก สมาคมเพาะกายและฟิตเนสจังหวัดเชียงราย

.

ขอบคุณภาพจาก สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย

 |   |  รางวัล สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สำนักวิชาจีนวิทยา