รับสมัครทุนการศึกษาสมเด็จพระสังฆราช (วาสมหาเถระ) ประจำปีการศึกษา 2565

หมวดหมู่ข่าว: studentaffairs-ทุนการศึกษาโครงการพิเศษ ข่าวทุนการศึกษา

รับสมัครทุนการศึกษาสมเด็จพระสังฆราช (วาสมหาเถระ)

ประจำปีการศึกษา 2565

จำนวน 1 ทุน มูลค่า 20,000 บาท

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 10 สิงหาคม 2565

ดาวน์โหลด เอกสารแบบคำขอทุน

ส่งเอกสารด้วยตนเอง

ฝ่ายสวัสดิการนักศึกษา ส่วนพัฒนานักศึกษา อาคาร D1 ชั้น 1 ห้อง 113 หรือ

ส่งทางไปรษณีย์หรือบริษัทขนส่งเอกชน

ฝ่ายสวัสดิการนักศึกษา ส่วนพัฒนานักศึกษา (สมัครทุนสมเด็จพระสังฆราชฯ)

เลขที่ 333 ม.1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายสวัสดิการนักศึกษา ส่วนพัฒนานักศึกษา

053-916186 หรือ 053-916187

E-mail: scholarship.sdad@mfu.ac.th

| ผู้เขียนข่าว Wijitra Noonin |