ส่วนการเจ้าหน้าที่จัดอบรม "การพัฒนาระบบคิดและความคิดสร้างสรรค์" โดยใช้ Design Thinking ให้พนักงานสายปฏิบัติการ

หมวดหมู่ข่าว: ITA เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ข่าวเด่น

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2565 ส่วนการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “การพัฒนาระบบคิดและความคิดสร้างสรรค์” โดยใช้ Design Thinking เพื่อให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ยึดถือประโยชน์ของมหาวิทยาลัยเป็นที่ตั้ง รวมถึงการดำเนินงานอย่างมีแบบแผน เป็นระบบ ยุติธรรมไม่เลือกปฏิบัติ โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ทีปกร ศิริวรรณ Chief Executive Officer (CEO) บริษัท คอมพิวเตอร์ซีสเต็มอินทิเกรชั่น จำกัด ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาธุรกิจและซอฟต์แวร์ ณ ห้องประชุมพวงชมพู-พู่ระหง

ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับโจทย์ คำว่า “FIRST” ให้ทุกคนช่วยกันระดมไอเดีย จนสามารถสร้างต้นแบบทางความคิด ออกมาทั้งหมด 8 ผลงาน ดังนี้
กลุ่มที่ 1  ชื่อผลงาน “MFU Direct” Web App แก้ไขปัญหาการติดต่อบุคลากรในช่วง Work from Home ซึ่งคุณสามารถติดต่อสอบถามได้โดยตรงกับบุคลากรของมหาวิทยาลัย ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน หรือ Work from Home ก็จะไม่พลาดสายสำคัญ

กุล่มที่ 2 ชื่อผลงาน “Happy Workplace” แก้ไขปัญหาเร่งรีบการมาสแกนนิ้วให้ทันเวลาเข้าทำงาน หากต้องการเป็น Happy Workplace เราควรมีความสุขในการทำงาน เมื่อมีความสุขแล้วสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพและสามารถพัฒนางานได้อย่างต่อเนื่อง โดยสร้างความยืดหยุ่นในที่ทำงาน เริ่มต้นจาก Flexible Time เวลาที่สามารถยืดหยุ่นได้ วัดผลจตามประสิทธิภาพการทำงาน

กลุ่มที่ 3 ชื่อผลงาน “Student Information System MFU (SIS : MFU)” แก้ไขปัญหานักศึกษาต้องการผ่อนผันค่าเทอม ต้องใช้กระดาษเป็นจำนวนมาก ดังนั้นจึงต้องการลดปริมาณกระดาษ โดยใช้เทคโนโลยี อย่าง SIS MFU Application ที่นอกจากจะผ่อนผันค่าเทอมได้สะดวกและรวดเร็วแล้ว นักศึกษาสามารถรับรู้ข่าวสารการจ่ายค่าเทอม  (จ่ายครบ จบแน่)  

กลุ่มที่ 4 ชื่อผลงาน “เลขาดินดิน” แก้ไขปัญหาการแยกขยะ โดยมีตู้น้องดินดินให้บริการด้านการจัดการขยะ ทั้งให้ความรู้การแยกขยะที่ถูกต้องควรทำอย่างไร และที่พิเศษคือเราสามารถนำขยะไปแลกเป็นคะแนนสะสม เพื่อแลกรับส่วนลดต่างๆ ในมหาวิทยาลัย

กลุ่มที่ 5 ชื่อผลงาน “ MFU FIRST Application” แก้ไขปัญหาระบบที่กระจัดกระจาย ซึ่ง Application ตัวนี้จะรวบรวมระบบของมหาวิทยาลัย โดยแบ่งออกเป็น 3 Feature สำหรับนักศึกษา (การจ่ายค่าเทอม ทุนการศึกษา เป็นต้น) บุคลากร (ข้อมูลเงินเดือน การเบิกค่าล่วงเวลาทำการ การลา การจองระบบต่างๆ ระเบียบ เป็นต้น) และผู้บริหาร (การอนุมัติ ตารางการประชุม รายงานสถิติต่างๆ)

กลุ่มที่ 6 ชื่อผลงาน “MFU Center” แก้ไขปัญหาบุคคลภายนอกไม่ทราบว่ามหาวิทยาลัยมีทรัพยากรหรือแหล่งท่องเที่ยวอะไรบ้าง จึงจัดตั้ง MFU Center ให้ข้อมูล และจำลองสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ในมหาวิทยาลัยไว้ เป็นนิทรรศการในโครงการสวนพฤกษศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

กลุ่มที่ 7 ชื่อผลงาน “ATK Booking Premium” แก้ไขปัญหาการรอผล ATK นาน หากใช้บริการ ATK Booking Premium คุณจะสามารถรู้ผลภายใน 30 นาที โดยจองผ่านระบบ MFU Smart ซึ่งมีค่าใช้จ่ายแบบร่วมจ่าย ผลแม่นยำ 100%

กลุ่มที่ 8 ชื่อผลงาน “MFU Academic Club” ต้องการครองตำแหน่งอันดับที่ 1 Thailand in THE Young University Rankings อย่างต่อเนื่อง โดยมีพื้นที่ในการถกประเด็นต่างๆ โดยจำลองมาจาก Club House มีไว้สำหรับแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือเรื่องราวที่ตนเองสนใจ มีทั้งหมด 8 ห้อง 8 หัวข้อ งานวิจัย กฎหมาย ภาษาและวัฒนธรรม นวัตกรรม ทุนการศึกษา การวางแผนการเงิน วิทยาศาสตร์และสุขภาพ และห้องว่างที่สามารถตั้งหัวข้ออื่นๆ นอกเหนือจากหัวข้อหลักได้ และ 1 ใน 8 ห้อง มีไว้สำหรับพูดคุยเรื่องทั่วไปที่น่าสนใจ ณ ขณะนั้น

ชมประมวลภาพได้ที่นี่
ที่มา : ส่วนการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 
 

 |   |  ส่วนการเจ้าหน้าที่