มฟล. ต้อนรับบริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน) หารือการร่วมดำเนินการวิจัยและพัฒนา

หมวดหมู่ข่าว: ITA การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม ข่าวเด่น

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) นำโดย ศ.ดร.สุจิตรา วงศ์เกษมจิตต์ รองอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมกิจกรรมหารือการดำเนินงานโครงการวิจัยและพัฒนาร่วมกับ บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน) ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม 2565 – 1 เมษายน 2565 นำโดย คุณชินวิทย์ เลิศบรรณพงษ์ (VP - Strategy & Finance / AVP – INNO TEAM) บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน) ณ ห้องประชุมริมกก อาคารวันชัย ศิริชนะ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และหารือความร่วมมือทางด้านการวิจัยและพัฒนา การนำงานวิจัยมาต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์
โดยมีการนำเสนอผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในประเด็นที่บริษัทมุ่งเน้นจากสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ศูนย์นวัตกรรมสมุนไพรครบวงจร สถาบันชาและกาแฟ รวมทั้งการแลกเปลี่ยนหารือทางด้าน Venture capital หรือพี่เลี้ยงให้กับ Startup รายอื่น ๆ ร่วมกับส่วนจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง Start up บริษัท ไมเนอร์สแคปส์ จำกัด นำโดยนายรัฐศาสตร์ เกษแก้ว นักศึกษาเก่า มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้

ที่มา : ส่วนจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม (MFii)

 |   |  MFii ส่วนจัดการทรัพสินทางปัญญาและนวัตกรรม  |  467 ครั้ง