ศูนย์กีฬา มฟล. จัดแข่งขันฟุตบอล 7 คน MFU-GSB Football Cup มีทีมจากเชียงรายและใกล้เคียงเข้าร่วมคึกคัก

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

     ศูนย์กีฬา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ร่วมกับ ธนาคารออมสิน บริษัท โตโยต้า เชียงราย จำกัด สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และร้านวังหลัง จัดการแข่งขันฟุตบอล 7 คน MFU-GSB Football Cup ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 26-27 มีนาคม 2565 ณ สนามซ้อมฟุตบอลสโมสรเชียงราย ยูไนเต็ด เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพและความสามัคคี มีทีมเข้าร่วมแข่งขัน จำนวน 23 ทีม จากจังหวัดเชียงรายและใกล้เคียง โดยมี ผศ.สุชิน กฤตลักษณ์วงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดี มฟล. เป็นประธานในพิธีเปิด นายสมยศ จันทาพูน รักษาการแทนหัวหน้าศูนย์กีฬา มฟล. กล่าวรายงาน และยังมีนักศึกษาจากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มฟล. ร่วมเป็นสตาร์ฟ และโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์สนับสนุนหน่วยพยาบาล

        การจัดการแข่งขันฟุตบอล 7 คนเล็ก MFU-GSB Football Cup ในครั้งนี้ มีรูปแบบการแข่งขันแบบรุ่นทั่วไป แบ่งการแข่งขันออกเป็น 8 สาย สายละ 3 ทีม โดยนำทีมอันดับที่ 1 และ 2 ผ่านเข้ารอบต่อไป แล้วแข่งขันแบบแพ้คัดออก มีทีมเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 23 ทีม รวมนักกีฬาผู้เข้าร่วมการแข่งขัน จำนวนกว่า 360 คน โดยมีวัตถุประสงค์ คือ 1.เพื่อส่งเสริมให้นักกีฬาและประชาชนทั่วไป ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 2.เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ให้กับนักศึกษาและประชาชนทั่วไป 3.เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ได้พัฒนาทักษะความสามารถด้านกีฬา 4.เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ให้เป็นที่รู้จักในด้านการสนับสนุนการเล่นกีฬาและการออกกำลังกาย

       ผศ.สุชิน กฤตลักษณ์วงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดี มฟล. กล่าวในพิธีเปิดว่า ขอชื่นชมท่านทั้งหลายที่ได้แสดงออกถึงความพร้อมเพียงและให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างดี นับว่าเป็นสิ่งที่ดีที่จะช่วยกันสนับสนุนและส่งเสริมให้ทุกท่านมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ ทั้งทางร่างกายและจิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ได้แสดงออกในทักษะความสามารถทางด้านกีฬา และแสดงออกถึงความสามัคคี การแข่งขันแต่ละครั้งต้องประกอบด้วยบุคคลหลายๆ ฝ่าย หากแต่ละฝ่ายได้ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของตนเป็นอย่างดี การจัดการแข่งขันก็จะเกิดขึ้นด้วยความเรียบร้อยและประสบผลสำเร็จ ตามที่ได้คาดหวังไว้

      “ขอขอบคุณส่วนงานต่างๆ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการจัดการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ ตลอดจนกรรมการ เจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย ทุกคณะ ที่ได้มีส่วนให้การสนับสนุนส่งเสริมและร่วมมือให้การจัดการแข่งขันเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และขออวยพรให้การแข่งขันในครั้งนี้ จงดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้ทุกประการ” ผู้ช่วยอธิการบดี มฟล. กล่าว

คลิก ชมอัลบั้มภาพ

 |   |  ศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง