สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มฟล. จัดบรรยายทางวิชาการ Key Success in Dental Practice

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

     สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) จัดบรรยายทางวิชาการ Theme: Key Success in Dental Practice เนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ปี การสถาปนาสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ เมื่อวันอังคารที่ 22 มีนาคม 2565 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ ทันตแพทย์ไพศาล กังวลกิจ คณบดีสำนักวิชาทันตแพทย์ศาสตร์ กล่าวต้อนรับพร้อมบรรยายในหัวข้อ Tooth Transplant อีกทางเลือกในการทดแทนฟัน โดยมีทันตแพทย์ นักศึกษาทันตแพทย์ เข้าร่วมรับฟังกว่า 70 คน ผ่านระบบออนไลน์ Zoom meeting นอกจากนี้ยังมีการบรรยายเกี่ยวกับงานทันตกรรมในหัวข้ออื่นๆ เช่น ปัจจัยความสำเร็จในงาน Dental implant: มุมมองจากหมอศัลย์ฯ หมอ Prosth และหมอ Perio โดยวิทยากรจากสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ อาจารย์ ทันตแพทย์ ดร.ณรงค์ ลุมพิกานนท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์วีระชัย ธรรมวานิช ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ ทันตแพทย์หญิง ดร.วรุณี เกิดวงศ์บัณฑิต นอกจากนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ ทันตแพทย์ไพศาล กังวลกิจ ยังร่วมบรรยายในหัวข้อ จะเลือกแบบไหนดี: Implant vs Transplant เป็นต้น

 |   |  สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์  |  475 ครั้ง