MFii  รับโล่รางวัล “คนเลี้ยงม้า” โครงการประกวดสุดยอดธุรกิจนวัตกรรมประเทศไทย ระดับประเทศปี 2564 ภายใต้ “นิลมังกร แคมเปญ”

หมวดหมู่ข่าว: รางวัล/ผลงานเด่น

MFii  รับโล่รางวัล “คนเลี้ยงม้า” ในงานแถลงข่าวผลสำเร็จของโครงการประกวดสุดยอดธุรกิจนวัตกรรมประเทศไทย ระดับประเทศปี 2564 ภายใต้ “นิลมังกร แคมเปญ”

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2565 ดร.ชลิดา ธนินกุลภรณ์ หัวหน้าส่วนจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม สถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (MFii) เข้ารับรางวัล “คนเลี้ยงม้า” ในงานแถลงข่าวผลสำเร็จของโครงการประกวดสุดยอดธุรกิจนวัตกรรมประเทศไทย ระดับประเทศปี 2564 ภายใต้ “นิลมังกร แคมเปญ” สู่การยกระดับความสามารถในการสร้างการเติบโตของผู้ประกอบการฐานนวัตกรรม (Innovation – Based Enterprise : IBE) ในพื้นที่ภูมิภาค ณ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
โครงการดังกล่าวดำเนินงานโดยสำนักวิชานวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (NIA) ร่วมกับศูนย์แบรนด์เคยู มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยจัดโครงการดังกล่าวในชื่อรายการ “นิลมังกร เดอะ เรียลลิตี้” ออกอากาศผ่านสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 หมายเลข 35 จำนวนทั้งสิ้น 11 ตอน ซึ่งในโครงการนี้มี “อิม พลวัต ดีอันกอง” นักศึกษาเก่าสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง บริษัท อิมเมจ เอนจิน จำกัด ในนามทีม “Campfire” เข้าร่วมประกวดด้วย โดย “อิม พลวัต ดีอันกอง” ได้รับการสนับสนุน ส่งเสริม ตั้งแต่เริ่มต้นสร้างไอเดียทางธุรกิจ สร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์ จากการเข้าร่วมโครงการร่วมกับ MFii ในระดับนักศึกษา จนถึงส่งเสริมและผลักดันให้อิมได้เข้าร่วมโครงการดังกล่าวร่วมกับ NIA ซึ่งผลสำเร็จของโครงการ “นิลมังกร แคมเปญ” ผู้เข้าร่วมมียอดขายเติบโตมากกว่า 5 เท่า ตลอดระยะเวลาการแข่งขัน เพื่อรายงานผลสำเร็จของโครงการฯ ในรุ่นที่ 1 ที่ผ่านมา และได้ประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการฯ รุ่นที่ 2 อีกด้วย

ที่มา :  ส่วนจัดการทรัพสินทางปัญญาและนวัตกรรม สถาบันวิจัยและนวัตกรรม

 |   |  MFii ส่วนจัดการทรัพสินทางปัญญาและนวัตกรรม  |  330 ครั้ง