รับสมัครทุนการศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2565

หมวดหมู่ข่าว: studentaffairs-ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ข่าวทุนการศึกษา

ฝ่ายทุนการศึกษา ส่วนพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.)

รับสมัครนักศึกษาที่ประสงค์ ขอรับทุนการศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2565               

นักศึกษาที่สนใจสามารถตรวจสอบคุณสมบัติ  และเตรียมเอกสารประกอบการพิจารณา สามารถดาวโหลดเอกสารได้ที่นี่

ช่องทางการส่งเอกสาร

  • ส่งเอกสารด้วยตนเองที่   ฝ่ายทุนการศึกษา อาคาร D1 ชั้น 1 ห้อง 113   หรือ
  • ส่งทางไปรษณีย์หรือบริษัทขนส่งเอกชนมาที่ ฝ่ายทุนการศึกษา ส่วนพัฒนานักศึกษา (สมัครทุนมฟล.65)
    เลขที่ 333 ม.1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100 

กำหนดการรับสมัคร 2 ครั้ง ดังนี้

  1. ครั้งที่ 1 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป (รหัสนักศึกษา 64 - 60) รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง 7 เมษายน 2565
  2. ครั้งที่ 2 สำหรับนักศึกษาใหม่รหัสนักศึกษา 65 และนักศึกษาทุกชั้นปี รับสมัครตั้งแต่ 1 มิถุนายน - 19 สิงหาคม 2565

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
นางศิริพร  ตันหนิม ฝ่ายทุนการศึกษา ส่วนพัฒนานักศึกษา
โทรศัพท์ 053-916186, 053-916187          Email : scholarship.sdad@mfu.ac.th
Facebook search : ฝ่ายทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง หรือ ส่วนพัฒนานักศึกษา มฟล. SDAD MFU             

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The Department of Scholarship, Division of Student Development Affairs, Mae Fah Luang University 

pleased to announce Mae Fah Luang Univesity of the Academic year 2022 of application. 

Please see applicants’ qualifications, prepare for the application form and related documents.    

Download the document here       

Document Submission

  • In person: the Department of Scholarship, Room 113, D1 Building or
  • Postal Service or Private Courier Service to Department of Scholarship,  

      The Division of Student Development Affairs (Mae Fah Luang university application)

      333 Moo1, Thasud, Muang, Chiang Rai 57100

 Application Period

1. 1st round: for the 2nd year students or above (ID number 64-60),

    please apply from today-April 7, 2022

2. 2nd round: for the 1st year students or above (ID number 65),

    please apply from June 1- August 19, 2022

For more information, please contact

Mrs. Siriporn Tannim, the Department of Scholarship, the Division of Student Development Affairs

Telephone 053-916186, 053-916187        Email : scholarship.sdad@remove-thismfu.ac.th

Facebook search : ฝ่ายทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง หรือ ส่วนพัฒนานักศึกษา มฟล. SDAD MFU

                                                                                                                                                                           

| ผู้เขียนข่าว Siriporn Tannim |