แพทยศาสตร์ มฟล. จัดกิจกรรมให้ความรู้ การป้องกัน COVID-19 ให้แก่นักเรียนโรงเรียนธารทิพย์

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

      สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) จัดกิจกรรมให้ความรู้ เรื่องการป้องกันการติดเชื้อไวรัสและการใช้หน้ากากอนามัย ในโครงการฉลองครบรอบ 10 ปี สำนักวิชาแพทยศาสตร์ โดยร่วมกับ สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ และ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เมื่อวันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 ณ โรงเรียนธารทิพย์ ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ซึ่งกิจกรรมเริ่มในเวลา 11.00 น. ผู้อำนวยการโรงเรียนธารทิพย์ กล่าวเปิดงาน คณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์และสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มฟล. มอบหน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์ และสิ่งสนับสนุนทางการศึกษาให้แก่โรงเรียนธารทิพย์ จากนั้นเป็นการเลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนธารทิพย์

     สำหรับในช่วงบ่าย เป็นกิจกรรมการแสดงละครให้ความรู้เรื่องการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19 และแนะนำการใช้หน้ากากอนามัย โดยนักศึกษาแพทย์ มฟล. นอกจากนี้ยังมีการเล่นเกมและตอบคำถามชิงรางวัล โดยแบ่งนักเรียนออกเป็น 2 กลุ่ม โดยกลุ่มที่ 1 เป็นนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 - 5 จำนวน 41 คน กลุ่มที่ 2 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 44 คน ในช่วงท้ายได้มีการมอบของรางวัลและถ่ายภาพหมู่ เป็นอันเสร็จสิ้นกิจกรรมในครั้งนี้

  • 459 ครั้ง
  • #สำนักวิชาแพทยศาสตร์ #สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ #โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง