มฟล. ร่วมกับ เหล่ากาชาด จ.เชียงราย และ รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

เมื่อวันพุธ ที่ 9 กุมภาพันธ์  2564  โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่วมกับ เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย และ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ เคลื่อนที่ ณ บริเวณหน้าไปรษณีย์ อาคาร M-Square มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีผู้มาลงทะเบียนบริจาคโลหิต 345 ราย บริจาคได้ 209 ราย ปริมาณโลหิต 73,150  ซีซี มีผู้แสดงความจำนง บริจาคดวงตา จำนวน 11 ราย อวัยวะ 12 ราย และบริจาคร่างกาย ให้แก่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 3 ราย

ข้อมูลจาก : สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย

 |   |  โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  |  1182 ครั้ง