ผู้ประกอบการอุทยานวิทย์ มฟล. เจ๋ง คว้ารางวัลนวัตกรรมระดับภาคเหนือ

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

เมื่อวันที่ 29 – 30 มกราคม 2565 อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง นำโดย ดร.ชลิดา ธนินกุลภรณ์ ผู้อำนวยการอุทยานฯ และ ผศ.ดร.สิทธิ ดวงเพชร รองผู้อำนวยการอุทยานฯ พร้อมทั้งผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการภายใต้อุทยานฯ เดินทางเข้าร่วมงาน “NSP INNOVATON FAIR 2022” ณ ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล เชียงใหม่ โดยงานมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงศักยภาพและความพร้อมในการให้บริการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จ.เชียงใหม่) รวมทั้งเพื่อประชาสัมพันธ์การนำองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้อย่างสร้างสรรค์ พร้อมพัฒนาจนเกิดผลิตภัณฑ์เชิงนวัตกรรม 

โดยได้นำผู้ประกอบการเข้าร่วมจัดแสดงสินค้าภายในงาน เพื่อประชาสัมพันธ์แบรนด์และทดสอบตลาดผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย
1. ห้างหุ้นส่วนจำกัดแม่พิมฟู้ด
2. บริษัท สมายล์ กรีน เทค จำกัด
3. บริษัท เกลีน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
4. วิสาหกิจชุมชนกล้วยตากแม่ลาว
5. สถานประกอบการโหย หา ยำ
6. บริษัท โกรทรีโวลูชั่น จำกัด
7. บริษัท มิวส์ มาสเตอร์ กรุ๊ป จำกัด

นอกจากนี้ ในช่วงพิธีมอบรางวัล “NSP Innovation Awards 2021” มีผู้ประกอบการภายใต้อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในสาขานวัตกรรมเชิงพาณิชย์ ได้แก่ นายพิเชษฐ กันทะวงค์ บริษัท กิจรุ่งเรืองเกษตร จำกัด (โอโซน ฟาร์ม) 

 ที่มา: ส่วนจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม มฟล.

 
  
  

 
 
 
 

| ผู้เขียนข่าว Pornpisud Rusuporn | อ่านข่าวทั้งหมด 252 ครั้ง
MFii ส่วนจัดการทรัพสินทางปัญญาและนวัตกรรม