อธิการบดี กล่าวแสดงความยินดีแก่บัณฑิตแห่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ลำดวนช่อที่ 18-19

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

      รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) กล่าวแสดงความยินดีแก่บัณฑิตแห่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ที่จะเข้าพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 และ ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 นับเป็นลำดวนช่อที่ 18 และ 19 ของมหาวิทยาลัย

     “สวัสดีบัณฑิตแห่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงทุกท่าน ในวันนี้เป็นโอกาสพิเศษที่สุด ที่ได้เป็นตัวแทนของชาวแม่ฟ้าหลวง มากล่าวแสดงความยินดีในความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ของบัณฑิตในรุ่นนี้ ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในช่วงเวลาอันใกล้นี้ การที่เราประสบความสำเร็จในวันนี้ เป็นสิ่งหนึ่งที่อาจารย์อยากจะให้ทุกคนระลึกถึงความมุ่งมั่น อุตสาหะ และใจแน่วแน่ แม้เพียงว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมานั้น จะไม่ใช่ช่วงเวลาที่ปกติเหมือนที่เคยเป็นมา แต่ทุกท่านต้องภาคภูมิใจที่สุดที่สามารถผ่านสิ่งเหล่านี้ได้ ด้วยความมั่นคง สมภาคภูมิ และรักษาความเป็นลูกแม่ฟ้าหลวงได้ อย่างเต็มความสามารถ”

     “อาจารย์รู้สึกยิ่งกว่าภูมิใจและรู้สึกถึงความภาคภูมิใจที่คุณพ่อคุณแม่ ผู้ที่เรารักดีใจเสียยิ่งกว่าอาจารย์เสียอีก ความสำเร็จครั้งนี้อาจจะเป็นจุดเริ่มต้น เพื่อที่จะก้าวย่างเดินออกสู่โลกภายนอก แต่สิ่งสำคัญที่สุดคือคุณลักษณะที่คุณได้รับจากความเป็นลูกแม่ฟ้าหลวง และเป็นความต้องการของสังคมโดยรวม”

    “ความภาคภูมิใจนี้ คงจะอยู่กับบัณฑิตทุกคน และความรู้สึกนี้เป็นความรู้สึกที่จะตราตรึงประทับไว้ในใจเรา อาจารย์เองภาคภูมิใจในความสำเร็จของบัณฑิตทุกท่าน ทุกสำนักวิชา ทุกสาขาวิชา แต่ในช่วงนี้ ในปีรุ่นนี้ที่อยากจะกล่าวถึงที่เป็นบัณฑิตรุ่นแรกจริงๆ ก็คือบัณฑิตของสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ และอีกส่วนหนึ่งก็คือ บัณฑิตที่จบจากสาขาวิชาการแพทย์แผนจีน ของสำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ”

    “ขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จ มีความเจริญรุ่งเรืองในอนาคตที่สดใสและดีกว่าเดิม อาจารย์เชื่อมั่นว่าเราจะพบแต่สิ่งใหม่ๆ และทำทุกอย่างให้ถึงพร้อม สิ่งที่ดีที่สุดสำหรับความเป็นบัณฑิตนั้น ก็คือสร้างความสำเร็จให้กับตัวเองและครอบครัว วงศ์ตระกูล แต่ที่เหนือไปกว่านั้น ถ้าหากเราสามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้อีกด้วย นั่นเป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ ที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงแห่งนี้ภาคภูมิใจที่สุด ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะ” อธิการบดี มฟล. กล่าว

 |   |  อธิการบดี  |  789 ครั้ง