อธิการบดี มฟล. กล่าวสวัสดีปีใหม่ 2565

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

     ในโอกาสขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2565 รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ได้กล่าวส่งท้ายท้ายปีเก่าและต้อนรับปีใหม่ ซึ่งเป็นโอกาสพิเศษนี้ว่า

     “สวัสดีปีใหม่ 2565 ในปีที่ผ่านมา เราได้ผ่านการใช้ชีวิตวิถีใหม่ หรือแบบ New normal มาตลอดทั้งปี เราได้ฝึกใจของเราให้มีศักยภาพ มีความเข้มแข็ง สามารถรับกับสถานการณ์ต่างๆ ได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นต่อไป เราจะใช้ใจของเราที่มีคุณภาพและมีความสุขด้วยนี้ เดินหน้าต่อในปี พ.ศ. 2565 ต่อไป คิดในสิ่งที่ดีๆ ทำสิ่งดีๆ ดูแลทุกคนให้ปลอดภัย มีความสุข ดิฉันเชื่อมั่นว่าเราจะเดินหน้ามีความสุขอย่างเต็มที่ในปี 2565 นี้ สร้างใจให้แข็งแรงและเป็นสุขค่ะ สวัสดีปีใหม่นะคะ”

 |   |  อธิการบดี  |  573 ครั้ง