นศ.มฟล.คว้าที่ 2 R2M ครั้งที่ 9 เป็นตัวแทนระดับภาคเหนือแข่งต่อระดับประเทศ กพ.2565

หมวดหมู่ข่าว: รางวัล/ผลงานเด่น

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ขอแสดงความยินดีกับทีมนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกในกิจกรรม R2M ครั้งที่ 9 (รอบคัดเลือกตัวแทนภาคเหนือ) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 10,000 บาท และเป็นตัวแทนระดับภาคเหนือเพื่อไปแข่งขันระดับประเทศ ในเดือนกุมภาพันธ์ 2565
.
ทีม New Arrival ผลงานวิจัย :  กรรมวิธีการผลิตผลิตภัณฑ์จากเชื้อราในรูปแบบผงในการส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช ฃื่อผลิตภัณฑ์ : Chummy 
สมาชิก ได้แก่
1. นายกัญจน์ทัพย์ ศรีวิลัย สำนักวิชาการจัดการ สาขาบริหารธุรกิจ 
2. นายณัฐวุฒิ คำอ่อง สำนักวิชาการจัดการ สาขาบริหารธุรกิจ 
3. นายเกียรติศักดิ์ อภิสิริวิทยา 
สำนักวิชาการจัดการ สาขาบริหารธุรกิจ 
4. นางสาวกวิสรา วาดเขียน สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ 
5. นายสุรวิชญ์ ศักดิ์สุริยา สำนักวิชาจีนวิทยา สาขาจีนธุรกิจ
.
ที่มา: ส่วนจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม (MFii)  
 

 |   |  642 ครั้ง