สนว.การจัดการ ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ "DASA 2022"

หมวดหมู่ข่าว: ma-ข่าวสารสำนักวิชา ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ขอเชิญชวนผู้สนใจส่งบทความเข้าร่วมในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “The 3rd  International Conference on Decision Aid Sciences and Applications 2022” (DASA 2022)" โดยบทความที่ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ จะได้รับการตีพิมพ์ในฐานข้อมูล IEEE Explore ผู้สนใจสามารถส่งบทความได้ถึงวันที่ 25 มกราคม 2565 ติดตามและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://dasa22.mfu.ac.th 

The 3rd International Conference on Decision Aid Sciences and Applications 2022 is, now, calling for paper. All submitted paper will be peer-reviewed, and the accepted paper will be published by the IEEE Explore. The submission deadline is 25th January 2022. For more information, please visit the conference homepage: 2021 ISSA – 2021 ISSA (issasci.org) or http://dasa22.mfu.ac.th
 

 |   |  สำนักวิชาการจัดการ  |  1102 ครั้ง