2 นักศึกษา มฟล. คว้ารางวัลไตรกีฬานานาชาติ Ironguides Draft Legal Race 2021 จ.ประจวบคีรีขันธ์

หมวดหมู่ข่าว: รางวัล/ผลงานเด่น

     นักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ได้เข้าร่วมการแข่งขันไตรกีฬานานาชาติ Ironguides Draft Legal Race 2021 อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2564 และสามารถคว้ารางวัลมาได้ ดังนี้

     นายเคนชิน มิซุชิมะ (Kenshin Mizushima) นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้รางวัล ชนะเลิศที่ 1 Overall ระยะ Sprint

     นายชินกฤต สูงปานเขา (กันดั้ม) นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ได้ ลำดับที่ 6 ประเภทระยะ Olympic Distance และ ลำดับที่ 11 ประเภทระยะ Sprint

     โดยมี อาจารย์ ดร.วรเชษฐ์  จันติยะ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มฟล. เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้จัดการทีม ได้นำทีมนักกีฬาไตรกีฬาจาก มฟล. เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ ทั้งนี้ยังได้รับการสนับสนุนจาก คุณปิยพันธุ์ ธนะโสภณ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ชมรมไตรกีฬามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พร้อมผู้สนับสนุน อาทิ สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, Singha Park ChiangRai, สายการบินThai Vietjet Air, F2P Sports Wear, Probike

.

ภาพ/ข้อมูล : อ.ดร.วรเชษฐ์ จันติยะ

 |   |  778 ครั้ง