รพศ.มฟล. ฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้ประชาชนที่ยังไม่เคยฉีดวัคซีนมาก่อน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้ชุมชน

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเด่น

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (รพศ.มฟล.) ได้ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ให้กับประชาชนที่มีอายุเกิน 18 ปีขึ้นไป พักอาศัยอยู่ในจังหวัดเชียงราย และเป็นผู้ที่ไม่เคยฉีดวัคซีนมาก่อน ที่ได้ลงทะเบียนเข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 และ เข็มที่ 2 ผ่านทาง รพศ.มฟล. ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมตำบล (4 แห่ง) โดยเป็นวัคซีนสูตรไขว้ เข็มที่ 1 AstraZeneca + เข็มที่ 2 Pfizer มีวัคซีนจำนวนทั้งหมดในรอบนี้ 1,843 โดส ทั้งนี้ รพศ.มฟล. จะทยอยฉีดวัคซีนให้ผู้ที่ได้รับยืนยันการลงทะเบียนระหว่างวันที่ 16 – 19 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 14.00 น. 

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ผลักดันให้นักศึกษาและบุคลากรได้รับการฉีดวัคซีนให้มากที่สุด เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ และลดความรุนแรงของโรคหากติดเชื้อ ปัจจุบันมีนักศึกษาที่ได้รับวัคซีนทั้งหมด 11,282 คน คิดเป็นร้อยละ 78.58% ของจำนวนทั้งหมด (ข้อมูล ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564) และบุคลากร ได้รับวัคซีนแล้วจำนวน 2,548 คน คิดเป็นร้อยละ 89.11% ของจำนวนทั้งหมด (ข้อมูล ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564) 

  • 3950 ครั้ง
  • #โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง