สนว.พยาบาลศาสตร์จัดประชุมวิชาการนานาชาติ “Moving Forward in Unity: Nursing through the COVID-19 Pandemic” เชิญชวนเข้าฟังฟรี

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่วมกับเครือข่าย กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ในรูปแบบออนไลน์ ภายใต้หัวข้อ “Moving Forward in Unity: Nursing through the COVID-19 Pandemic” โดยแบ่งเป็น 2 ช่วง

  • ระหว่างวันที่ 22 - 23 พฤศจิกายน 2564 หัวข้อ Conference I: Moving forward: Embracing computer in the next normal of nursing and health profession education
  • ระหว่างวันที่ 1 - 2 ธันวาคม 2564 หัวข้อ Conference II: Unmasking the COVID-19: Protecting health during the global crisis

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าฟังได้แบบไม่มีค่าใช้จ่าย (free of charge) รายละเอียดเพิ่มติม : https://mfiu2021.mfu.ac.th

 |   |  สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์