สถาบันชาและกาแฟ มฟล. รับคณะ FAM Trip ศึกษาดูงานเส้นทางชาและกาแฟเชียงราย สำรวจโอกาสจัดกิจกรรมเชิงธุรกิจ

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

       เมื่อวันอังคารที่ 9 พฤศจิกายน 2564 สถาบันชาและกาแฟแห่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เปิดห้อง Food Makerspace ต้อนรับคณะ FAM Trip ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารเครือข่าย MICE จากทั่วประเทศ บริษัท DMC สื่อมวลชนและบล็อกเกอร์ด้านการท่องเที่ยว รวมกว่า 20 ท่าน ภายใต้มาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโควิด-19 นำโดย จุฑา ธาราไชย ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ ภาคเหนือ (สสปน. : TCEB) ซึ่งจะใช้เวลาระหว่างวันที่ 9-12 พฤศจิกายน 2564 สำรวจเส้นทางการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงราย ที่มีจุดเด่นด้านชาและกาแฟ เช่น เส้นทางชาเหรียญทองที่ดอยแม่สลอง โครงการพัฒนาดอยตุงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และเส้นทางกาแฟพรีเมียมที่ดอยช้าง เป็นต้น รวมถึงสำรวจความเป็นไปได้ในการออกแบบเส้นทางท่องเที่ยว สำหรับจัดการประชุม หรือจัดกิจกรรมในเชิงธุรกิจ ภายใต้โครงการพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และสินค้าชุมชน (World Tea and Coffee Expo) โดยมี ผศ.ดร.ปิยาภรณ์ เชื่อมชัยตระกูล ผู้อำนวยการสถาบันชาและกาแฟ มฟล. ให้การต้อนรับและบรรยายถึงบทบาทของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในการเป็นสถาบันการศึกษาที่เชี่ยวชาญด้านการศึกษาวิจัยด้านชาและกาแฟ และเป็นตัวกลางเชื่อมโยงทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมชาและกาแฟ รวมถึงการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงราย

.

คลิก ชมภาพเพิ่มเติม

 |   |  สถาบันชาและกาแฟแห่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  |  472 ครั้ง