ห้องสมุด มฟล. ขอเชิญทุกท่าน เข้าร่วมเสวนาออนไลน์ กับ พระมหาไพรวัลย์ วรวณฺโณ วันที่ 10 พ.ย. นี้ เวลา 14.00 น.

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา หรือ ห้องสมุด มฟล.

ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมเสวนาออนไลน์ กับ พระมหาไพรวัลย์ วรวณฺโณ
เรื่อง "ใช้สภาวะธรรมอย่างไร กับ การเรียนออนไลน์ให้ตรงสภาพ"

ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานมหกรรมหนังสือออนไลน์ ปี 2564


วันพุธที่ 10 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14:00 น. - 15:30 น.
รับชมได้ทาง Facebook Live  (MFU Library)

 

| ผู้เขียนข่าว Kukrit Polyiem | อ่านข่าวทั้งหมด 277 ครั้ง
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา