ห้องสมุด มฟล. จัดงานมหกรรมหนังสือออนไลน์ MFU Online Book Fair 2021 วันที่ 8-19 พ.ย. 2564 นี้

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

       มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) โดย ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา (ห้องสมุด) ขอเชิญร่วมงานมหกรรมหนังสือออนไลน์ (MFU Online Book Fair 2021) ระหว่างวันที่ 8-19 พฤศจิกายน 2564 เพื่อเปิดโอกาสให้อาจารย์ นักศึกษา บุคลากร ตลอดจนประชาชนทั่วไปในจังหวัดเชียงราย ได้เข้าถึงและศึกษาความเคลื่อนไหว ความทันสมัยของตลาดหนังสือ สิ่งพิมพ์ รวมทั้งเพื่อเป็นการส่งเสริมการอ่าน การค้นคว้าให้เยาวชนและประชาชนในจังหวัดเชียงราย โดยปีนี้ได้จัดกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์

      สามารถติดตามข่าวสารและข้อมูลกิจกรรม คลิกที่นี่ https://library.mfu.ac.th/bookfair

.

กำหนดการ

8-19 พฤศจิกายน 2564

ร่วมคัดเลือกและเสนอแนะหนังสือเข้าห้องสมุด มฟล. แบบออนไลน์

คลิกที่นี่ https://youtu.be/z1J8TP-5uKQ

.

9 พฤศจิกายน 2564

09:00 - 12.00 น. อบรมออนไลน์ "เทคนิคการสืบค้นข้อมูลให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด"

โดย คุณจิรวัฒน์ พรหมพร แผนกสนับสนุนฝ่ายทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ทางการศึกษา

บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิช จำกัด

.

10 พฤศจิกายน 2564

14:00 - 15:30 น. เสวนาออนไลน์ “ใช้สภาวะธรรมอย่างไรกับการเรียนออนไลน์ให้ตรงสภาพ"

โดย : พระมหาไพรวัลย์ วรวณฺโณ

พิธีกร: นายชูชาติ ใจแก้ว

.

      นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอื่นๆ คือ Reader of the year, Clip Workshop Go Green ถุงหอมดับกลิ่น กระเป๋าจากลุงกระสอบ, Clip นักเขียนพบนักอ่านในงาน MFU Book Fair

| ผู้เขียนข่าว Kukrit Polyiem | อ่านข่าวทั้งหมด 331 ครั้ง
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา