มฟล. เจ้าภาพร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ ICCE 2021

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักวิชาศิลปศาสตร์ สำนักวิชาจีนวิทยา สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และศูนย์ความเป็นเลิศด้านปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีก่อกำเนิด มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ร่วมเป็นเจ้าภาพภายในงานประชุมวิชาการนานาชาติ 29th International Conference on Computers in Education (ICCE 2021) จัดโดย Asia-Pacific Society for Computers in Education ระหว่างวันที่ 22 – 26 พฤศจิกายน 2564

สำนักวิชาศิลปศาสตร์ และสำนักวิชาจีนวิทยา จัดงานสัมมนานานาชาติในหัวข้อ "International Workshop on Innovative Designs for Languag e Education: Transformative Technology Leadership (Workshop #W04: TTL 2021) " ระหว่างวันที่ 22-23 พฤศจิกายน 2564 ในรูปแบบ  Online Virtual Conference โดยมีหัวข้อดังนี้

 • Educational technology
 • Best practices in ICT classrooms
 • Language instruction management/Institutions of Language Management
 • Technology integration in transformative teaching leadership
 • Learners' engagement in online language learning
 • Blended learning in language education
 • Mobile language learning

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ttl2021.mfu.ac.th

สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และศูนย์ความเป็นเลิศด้านปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีก่อกำเนิด จัดงานสัมมนานานาชาติในหัวข้อ “Applications of Artificial Intelligence, Data Science and Intelligent Systems for Educational Research and Development (Workshop: AIDS-ED)” โดยมีหัวข้อดังนี้

 • Data-driven modeling and visualization to solve education related problems
 • Uncertainty, fuzzy set and system and their applications
 • Intelligent information processing for improved operations
 • Machine and deep learning models for knowledge discovery
 • Intelligent systems for educational research and development
 • Tools and systems for improved education and personal learning
 • Others relating to technological applications in multidisciplinary studies, including health, medicine, social science, engineering, for instance

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : sites.google.com/view/aids-ed-icce2021

 • 802 ครั้ง
 • #สำนักวิชาศิลปศาสตร์ #สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ #สำนักวิชาจีนวิทยา #ศูนย์ความเป็นเลิศด้านปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีก่อกำเนิด