ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเตียงไฟฟ้า ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย จำนวน ๖๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หมวดหมู่ข่าว: ประกวดราคา
| ผู้เขียนข่าว Jindarat Wongngern | อ่านข่าวทั้งหมด 310 ครั้ง