ขอเชิญส่ง บทคัดย่อและบทความ ในการประชุมวิชาการนานาชาติ International Security and the Environment

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

      เนื่องด้วย คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) มีกำหนดจัดการประชุมวิชาการนานชาติ International Security and the Environment ระหว่างวันที่ 20-21 เมษายน  2565 โดยมี สำนักวิชานวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) มูลนิธิ Konrad Adenauer Stiftung และ Institute of Democratization Studies (IDS) เป็นผู้ร่วมจัด

       ในการนี้ สำนักวิชานวัตกรรมสังคม ขอเชิญผู้สนใจส่งบทคัดย่อและบทความ สำหรับการประชุมดังกล่าว หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้โดยตรงที่ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มช. หรือ ตามรายละเอียด ดังนี้

.

Call for Abstracts .

“International Conference: International Security and the Environment” 20-21 April 2022. We are interested in papers that are situated in:

- Environmental security

- Ecological security

- Governance and the environment

- Geopolitics and the environment

- Sustainable development

- The anthropocene and international relations

- The capitalocene and world ecology

- Resilience approaches

- New methodologies to study the environment in IR

- Green Economy

.

Contact: Dr.Matthew Robson

Faculty of Political Science and Public Administration, Chiang Mai University

E-mail: matthew.r@cmu.ac.th

.

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

https://www.pol.cmu.ac.th/blogs/research/news/conferences/1045.html

  • 1247 ครั้ง
  • #สำนักวิชานวัตกรรมสังคม