รับสมัคร นักศึกษาทุนพระราชทาน มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งได้รับผลกระทบจาก โควิด-19

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวทุนการศึกษา

         ด้วยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การสงเคราะห์ด้านการศึกษา โดยมอบทุนการศึกษาแก่เด็กกำพร้าหรือเด็กอนาถา ที่ครอบครัวประสบสาธารณภัย และเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้มีผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อจำนวนมาก คณะกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงมีมติเห็นชอบให้รับนักศึกษา ที่มีสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 25 ปี ที่สูญเสียบิดามารดา (คนเดียวหรือทั้งสองคน) หรือผู้ปกครองที่อุปการะเสียชีวิตจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นนักเรียนทุนพระราชทาน เพื่อการศึกษาสงเคราะห์ของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ โดยต้องเป็นผู้ที่ยังไม่ได้รับทุนการศึกษาช่วยเหลือจากหน่วยงานอื่น

         นักศึกษาที่สนใจสมัครขอรับทุนการศึกษาพระราชทานดังกล่าว สามารถกรอกแบบสำรวจเบื้องต้น ตามลิงก์ด้านล่าง หรือแสกนคิวอาร์โค้ดตามภาพประกอบ เพื่อส่วนพัฒนานักศึกษา จะได้ดำเนินการประสานงานในลำดับถัดไป สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ นางสาวสุขศิริ ขัตติยะ เจ้าหน้าที่ฝ่ายทุนการศึกษา ส่วนพัฒนานักศึกษา โทร. 0-5391-6186 (ในวันและเวลาทำการ)

ลิงก์ แบบสำรวจ : คลิกที่นี่

 |   |  ส่วนพัฒนานักศึกษา  |  2320 ครั้ง