11 ทีม มฟล. คว้าเงินรางวัลทีมละ 100,000 จากการแข่งขัน Startup ระดับประเทศ

หมวดหมู่ข่าว: รางวัล/ผลงานเด่น

ในปีที่ผ่านรัฐบาลได้มีนโยบาล Thailand 4.0 คือส่งเสริมให้เกิดผู้ประกอบการณ์รายใหม่เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจของประเทศไทย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงได้จัดกิจกรรม การแข่งขัน Startup ระดับประเทศ Startup Thailand League ภายใต้ความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศกว่า 28 มหาวิทยาลัย เพื่อกระตุ้นให้นักศึกษาเกิดความเป็นผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมที่มีการเติบโตสูงผ่านการแข่งขันในกิจกรรมนี้

กิจกกรมการแข่งขัน Startup ระดับประเทศ Startup Thailand League คือ การแข่งการนำเสนอแนวคิดทางธุรกิจที่มีโอกาสเติบโตสูง (Startup) ซึ่งเป็นเพียงแนวคิดที่จะสามารถทำให้เกิดขึ้นได้จริง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้ทำการส่งทีมนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขัน จำนวนทั้งสิ้น 51 ทีม และผ่านการคัดเลือก จำนวน 11 ทีม ได้แก่ ทีม The Triple winner, ทีม เกื้อหนุนไทย, ทีม บุญยง, ทีม S2L, ทีมฮาลาล มังเจ, ทีม Beyond, ทีม Save me, ทีม Ensure your insurance, ทีม Three of something, ทีม Artherland, และทีม Jungle around ได้รับเงินรางวัลไปทีมละ 100,000 บาท ทั้งนี้ทางมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาทุกทีม ที่ผ่านการคัดเลือกและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างโอกาสดีๆ ที่มีเพียงแนวคิดทางธุรกิจก็มีโอกาสสร้างให้เกิดขึ้น

อ่านข้อมูลของทั้ง 11 ทีมได้ที่ goo.gl/eN82xq

ที่มา MFii

 |   |  2276 ครั้ง