สนว.อุตสาหกรรมเกษตร มฟล. เตรียมจัดสัมมนาออนไลน์นานาชาติ ครั้งที่ 1 หัวข้อ ‘Agriculture and Food Security’

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) มีกำหนดจัดงานสัมมนาออนไลน์นานาชาติ ครั้งที่ 1 (The 1st International Joint symposium) ภายใต้หัวข้อ “Agriculture and Food Security” ในวันที่ 2 สิงหาคม 2564 เพื่อเป็นเวทีให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จากมหาวิทยาลัยภายใต้โครงการ ASEAN International Mobility for Students (AIMS) Programme ได้นำเสนอผลงานวิจัย ทั้งนี้นักศึกษาสามารถส่งผลงานภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 
.
สมัครออนไลน์ได้ที่ docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfj6ks4MQ5QOajdOLPLM2RbtsYEE5kHs9lYTnt2RJsTZlx50A/viewform
.
ข้อมูลเพิ่มเติม 
ผศ. ดร. ณัฏยา คนซื่อ nattaya.kon@mfu.ac.th

 

  • 872 ครั้ง