ประกาศผลการพิจารณาทุนการศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2564 (ครั้งที่ 1)

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวทุนการศึกษา

ประกาศผลการพิจารณาทุนการศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2564 (ครั้งที่ 1)
นักศึกษาสามารถตรวจสอบรายชื่อได้จากลิงค์นี้ https://drive.google.com/drive/folders/1Ag-JRJpA-KBU95UPlAnHpDK-cNlWgPOP?usp=sharing

ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้ส่งอีเมลแจ้งผลการพิจารณาฯเรียบร้อยแล้ว ให้นักศึกษาตรวจสอบอีเมลล์ของตนเอง และปฏิบัติตามคำแนะนำในอีเมล

  • 1643 ครั้ง