รับสมัคร ทุนการศึกษานวมินทรบรมราชชนนี ประจำปีการศึกษา 2564

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวทุนการศึกษา

ด้วยมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมีความประสงค์จะรับสมัครนักศึกษา เพื่อรับทุนการศึกษานวมินทรบรมราชชนนี ประจำปีการศึกษา 2564  จำนวน 1 ทุน  ทุนละ 50,000 บาท  (ห้าหมื่นบาทถ้วน) ต่อปีการศึกษา ซึ่งเป็นทุนการศึกษาต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามหลักสูตร ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันที่ 31 สิงหาคม 2564  
นักศึกษาที่สนใจส่งใบสมัครได้ที่ ฝ่ายทุนการศึกษา ส่วนพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
เลขที่ 333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด  อ.เมือง จ.เชียงราย 57100

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายทุนการศึกษา โทร. 053 916186 หรือ 053 916187

เอกสารสำหรับดาวน์โหลด

  1. คุณสมบัติและเงื่อนไขการขอรับทุนการศึกษา
  2. ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา

 |   |  3589 ครั้ง