รับสมัครทุนการศึกษามูลนิธิหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2564

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวทุนการศึกษา

ด้วย มูลนิธิหอการค้าอเมริกันในประเทศไทยประกาศรับสมัครนักศึกษา ที่สนใจขอรับทุนการศึกษามูลนิธิหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2564  มูลค่าทุนละ 25,000 บาท/ทุน/ปีการศึกษา  นักศึกษาที่สนใจ สามารถอ่านคุณสมบัติและเงื่อนไขการสมัครรับทุนการศึกษา ดังนี้

คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครขอรับทุน

  1. เป็นนักศึกษาระดับชั้นปริญญาตรี
  2. กำลังศึกษาชั้นปีที่ 2-4 (หลักสูตร 4 ปี) หรือชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป (หลักสูตร 5 ปี) หรือชั้นปีที่ 4 ขึ้นไป (หลักสูตร 6 ปี)
  3. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX ) ในระดับ 2.80 ขึ้นไป และผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) วิชาภาษาอังกฤษ ระดับ 3.00 ขึ้นไป
  4. เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ และมีความประพฤติดี
  5. ไม่อยู่ระหว่างการได้รับทุ<wbr />นการศึกษาอื่น                          

ระยะเวลาในการรับสมัคร สามารถสมัครได้โดยตรงที่  https://www.amchamthailand.com/amcham- scholarships ได้ตั้งเเต่วันนี้ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  ฝ่ายทุนการศึกษา โทรศัพท์ 053-916187 (ชัชนี)

เอกสารสำหรับดาวน์โหลด 
สมัครทุนการศึกษาและรายละเอียดเพิ่มเติม https://www.amchamthailand.com/amcham- scholarships

| ผู้เขียนข่าว Jarernsak Wangwong | อ่านข่าวทั้งหมด 2096 ครั้ง