17 ปี แห่งการตามรอยแม่ฟ้าหลวง

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) จัดงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยครบรอบ 17 ปี แห่งการตามรอยแม่ฟ้าหลวง ในวันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2558 โดยทางมหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมตลอดทั้งวันสำหรับโอกาสสำคัญนี้ อาทิ พิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ 160 รูป พิธีถวายสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พิธีเปิดโครงการให้บริการตรวจสุขภาพโรคทั่วไปและตรวจสุขภาพฟันฟรี, พิธีเปิดสวนสวนพฤกษศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ (ส่วนแรก) พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับอาจารย์ดีเด่น และผู้สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย และกิจกรรมอธิการบดีรายงานประชาชน โดย รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีที่ได้รายงานถึงการดำเนินงานตลอดปีที่ผ่านมาและเป้าหมายในอนาคต ให้กับผู้เข้าร่วมงานจากทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงประชาชนทั่วไปและนักศึกษา

 

 

โดยในช่วงกิจกรรมรายงานประชาชน อธิการบดี มฟล. ได้กล่าวกับผู้ร่วมงานว่า 17 ปีที่ผ่านมา มฟล.ทุ่มเทกำลังไปอย่างมากในการผลิตบัณฑิตให้เข้มแข็ง มีคุณภาพ มีความสามารถมากที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านภาษาและความสามารถในการปรับตัวเพื่อทำงานข้ามวัฒนธรรมในสังคมนานาชาติ สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ทั้งการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนหรือโลกาภิวัฒน์

การย่างเข้าสู่ปีที่ 18 เป็นก้าวสำคัญของ มฟล.ที่พร้อมจะก้าวสู่การเป็น ‘ศูนย์กลางการศึกษาระดับอุดมศึกษา การแพทย์ และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แห่งอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง’ ซึ่งประกอบด้วย ไทย เมียนมา ลาว เวียดนาม กัมพูชา และจีนตอนใต้ โดยตั้งใจว่าใน 10 ปีข้างหน้านี้ตามแผนการดำเนินงาน มฟล. จะก้าวเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาที่สำคัญในอนุภูมิภาคนี้ เพื่อตามรอยสมเด็จย่า ที่มีความห่วงใยในชีวิตและความเป็นอยู่ของเพื่อนมนุษย์ ที่เริ่มดำเนินการแล้วคือจัดตั้งศูนย์การแพทย์ที่หวังจะให้เป็น ‘ศูนย์กลางการแพทย์’ หรือ Medical Education Hub และ Medical Service Hub ของอนุภูมิภาคนี้ รวมถึงการปั้นศูนย์กลางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ทางด้านอุตสาหกรรมการบริการของอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง เน้น 3 เรื่อง คือ การจัดการธุรกิจการบิน การจัดการการท่องเที่ยว และการจัดการอุตสาหกรรมบริการ

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงกำลังก้าวสู่ปีที่ 18 ถ้านับสำหรับการเป็นมหาวิทยาลัยก็ไม่มากนักหากเทียบกับมหาวิทยาลัยอื่น ซึ่งมีอายุร่วม 100 ปี หรือมากกว่านั้น สำหรับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จำนวน 18 ปีนี้ เป็น 18 ปี ของความมุ่งมั่นที่จะทะยานต่อไปข้างหน้าด้วยความมั่นคงและด้วยความมั่นใจ เพราะ มฟล. เลือกทำ และลงมือทำทันที ในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อบ้านเมืองต่อการพัฒนาอาชีพและตอบโจทย์สังคม

| ผู้เขียนข่าว Mr. Thanatkit Sukhophon (Web Editor) | อ่านข่าวทั้งหมด 1042 ครั้ง