ศิษย์เก่า มฟล. ส่งโครงการพัฒนาเกม The Librarian คว้าเงินทุนสนับสนุนธุรกิจกว่า 1,500,000 บาท

หมวดหมู่ข่าว: Mfii-ข่าวรางวัล รางวัล/ผลงานเด่น

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

คว้าเงินทุนสนับสนุนกว่า 1,500,000 บาท

ในชื่อโครงการ The Librarian : แพลตฟอร์มไลบรารี่สำหรับพัฒนาเกมทั่วไป

สนับสนุนจากกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
ภายใต้โครงการ Youth Startup Fund 2021

ส่วนจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
ขอแสดงความยินดีกับ โครงการ The Librarian: แพลตฟอร์มไลบรารี่สำหรับนักพัฒนาเกมทั่วไป 
ได้รับเงินทุนสนับสนุน จำนวน 1.5 ล้านบาท จากกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ภายใต้โครงการ Youth Startup Fund 2021

โดยมีทีมงานหลัก ได้แก่
1. นายพลวัต ดีอันกอง ศิษย์เก่าสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. นายวิธวิช ศรีตะวัน ศิษย์เก่าสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. นายณัทกฤต กรณ์ปภาวี ศิษย์เก่าสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. นาวสาวฟากฝัน สีหลอด ศิษย์เก่าสำนักวิชาจีนวิทยา

สำหรับท่านใด ที่ประสงค์ยื่นขอรับทุนสนับสนุน ตอนนี้ทาง MFii กำลังเปิดรับสมัครในรอบ 3/2564 อยู่ค่ะ
ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://drive.google.com/file/d/1DxJmE93ahM6w12lTFbHaLavAMq7kHjHU/view

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
053-916391 (สกาวเดือน)
053-916390 (ขนิษฐา)

 

 |   |  1088 ครั้ง