ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนโครงการรับสมัครแพทย์เพื่อรับเป็นต้นสังกัดเข้าศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 3

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนโครงการรับสมัครแพทย์เพื่อรับเป็นต้นสังกัดเข้าศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 3 ตามสาขาวิชาดังนี้

  1. สาขาศัลยศาสตร์
    • แพทย์หญิงสิริภัทร คูตระกูล
  2. สาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
    • แพทย์หญิงณัฏฐา ยศชนะ
  3. สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย
    • แพทย์หญิงฐาวนันท์ วงศ์เพ็ญ

ดาวน์โหลด : ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนโครงการรับสมัครแพทย์เพื่อรับเป็นต้นสังกัดเข้าศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 3

  • 1611 ครั้ง