ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนโครงการรับสมัครแพทย์เพื่อรับเป็นต้นสังกัดเข้าศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 2

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนโครงการรับสมัครแพทย์เพื่อรับเป็นต้นสังกัดเข้าศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 2 ตามสาขาวิชาดังนี้

 1. สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย
  • นายแพทย์ภาณุพงศ์ ภูเขา
  • แพทย์หญิงศุภนิดา ทาวงค์
 2. สาขาอายุรศาสตร์
  • แพทย์หญิงณัฐฐินันท์ อยู่เย็น
 3. สาขาพยาธิวิทยากายวิภาค
  • แพทย์หญิงกาญจนะวรรณ คงอรุณ

ดาวน์โหลด : ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนโครงการรับสมัครแพทย์เพื่อรับเป็นต้นสังกัดเข้าศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 2

 • 1805 ครั้ง