สนว.นวัตกรรมสังคมขอเชิญร่วมเสวนา"การข้ามพรมแดนหลังโควิด 19" ครั้งที่ 2/2564

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรมเด่น อบรม สัมมนา

ศูนย์วิจัยนวัตกรรมสังคมเชิงพื้นที่ สำนักวิชานวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จะจัดเสวนาวิชา "การข้ามพรมแดนหลังโควิด 19" ครั้งที่ 2/2564 เรื่อง “เศรษฐกิจชายแดนกับโควิด19” ในวันพุธ ที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 13.00-16.00 น. ผ่านระบบ Zoom Meeting Online

โดยมีกำหนดการดังนี้

12.45-13.00 น.     กล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดงาน
                             โดย รศ.ดร.ศิริพร วัชชวัลคุ รักษาการแทนคณบดีสำนักวิชานวัตกรรมสังคม              

13.00-14.00 น.      เศรษฐกิจชายแดนกับผลกระทบจากโควิด  
                             โดย ศ.ดร.กิตติ ลิ่มสกุล

14.00-15.00น.      สถานการณ์การค้าชายแดนจ.เชียงรายกับโควิด-19
                              โดย คุณผกามาศ เวียรา รองประธานหอการค้าจังหวัดเชียงราย

15.00-16.00 น.      การปรับตัวของผู้ประกอบการท้องถิ่นในสถานการณ์โควิด-19

                             โดย คุณสนธยา รัตนวาณิชยกุล ผู้ประกอบการในตลาดสายลมจอย อำเภอแม่สาย

                             ---- ดำเนินรายการโดย อาจารย์สืบสกุล กิจนุกร-----

ผ่านระบบ Zoom Meeting Online
Meeting ID: 979 4943 4851
Passcode: 844271

  • 2650 ครั้ง
  • #สำนักวิชานวัตกรรมสังคม