สำนักวิชาการจัดการ จัดโครงการแข่งขันทำอาหาร 'เชฟกระทะเหล็ก' เสริมทักษะนักศึกษาอุตสาหกรรมการบริการ

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

       มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) โดย สำนักวิชาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ จัดโครงการแข่งขันทำอาหาร MFU Junior Iron Chef เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ณ อาคาร E-Park  เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้นำความรู้ในด้านการทำอาหารทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติมาประยุกต์ใช้จริง โดยใช้หัวข้อ “A Harmony of East and West” เป็นโจทย์ในการทำอาหาร โดยต้องทำอาหารไทยและนำเสนอออกมาในรูปแบบที่ทันสมัย และมีเชฟผู้มากประสบการณ์เป็นคณะกรรมการตัดสิน โดย รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี ได้มาให้กำลังใจผู้เข้าแข่งขันและเป็นแขกพิเศษร่วมลิ้มรสอาหารฝีมือนักศึกษาในครั้งนี้ด้วย

       ดร.ฉัตรฤดี จองสุรียภาส คณบดีสำนักวิชาการจัดการ  กล่าวในพิธีเปิดการแข่งขันว่า การแข่งขันนี้นอกจากจะเป็นการเสริมทักษะให้กับนักศึกษาเพื่อให้เกิดความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านการบริหารจัดการการประกอบอาหาร ทั้งในด้านการวางแผนการทำงาน รสชาติอาหาร ความสะอาดทั้งการแต่งกายและโต๊ะประกอบอาหาร รวมถึงการนำเสนอผลงานต่อผู้ตัดสิน และแขกที่จะมาร่วมรับประทานหารในครั้งนี้ นอกจากนี้แล้วนักศึกษายังต้องเตรียมความพร้อมสำหรับภารกิจอื่นๆ ต่อไปจากนี้ ไม่ว่าจะเป็นการเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในรายการต่างๆ เพื่อนำรางวัลกลับมาสร้างชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัย การเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมของมหาวิทยาลัยในการจัดเตรียมอาหารเพื่อต้อนรับแขกของมหาวิทยาลัย รวมถึงกิจกรรมการเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 20 ปีการสถาปนามหาวิทยาลัยที่กำลังมาถึงในปี 2561 ซึ่งจะมีการจัดงานที่ยิ่งใหญ่ และสำนักวิชาการจัดการจะได้เป็นส่วนหนึ่งในการเตรียมงานสำคัญครั้งนี้ ขอให้ผู้เข้าแข่งขันทุกคนแสดงความสามารถให้เต็มที่ และใช้โอกาสนี้สร้างเสริมประสบการณ์ให้ตนเองให้ได้มากที่สุด

| ผู้เขียนข่าว Kukrit Polyiem | อ่านข่าวทั้งหมด 7654 ครั้ง
สำนักวิชาการจัดการนักศึกษาอธิการบดี